Tranh ảnh Phật Thích Ca

post

Tranh ảnh Phật Thích Ca

Đối với người học Phật, hoặc đơn giản chỉ là người có duyên với Phật Pháp, tín ngưỡng Phật Giáo thì việc trong nhà có một bức tranh Phật Bổn Sư Thích Ca sẽ rất tốt. Phật Thích Ca đối với chúng ta có mối quan hệ Thầy – Trò. Phật chính là người Thầy đầu tiên dạy cho chúng ta giáo pháp, dạy cho chúng ta biết đạo lý làm người, đạo lý tu hành chứng quả. Phật Pháp mà chúng ta tiếp nhận hiện nay, đều là từ kim khẩu của Đức Phật nói ra, truyền lại qua Kinh điển đến với chúng ta. Do vậy, chúng ta mới gọi Ngài là Bổn Sư – nghĩa là người thầy ban đầu.

Vị trí Treo Tranh ảnh Phật Thích Ca

Tranh ảnh Phật Thích Ca
Tranh ảnh Phật Thích Ca

Khi treo tranh Phật Thích Ca ở trong nhà, chúng ta thường treo ở nơi trang trọng, để làm sao khi chúng ta nhìn vào hoặc người khác nhìn vào thì sẽ phát sinh tâm cung kính với Phật. Cổ nhân thường nói “Một phần thành kính thì được một phần lợi ích, mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích”, do vậy, khi chúng ta để tranh Phật ở nơi trang nghiêm, đóng khung, treo lên cẩn thận thì giúp chúng ta và người khác khởi tâm cung kính, thành kính, từ đó dễ dàng tiếp nhận lời dạy của Phật.

Tranh ảnh Phật Thích Ca
Tranh ảnh Phật Thích Ca

Ngoài ý nghĩa treo trong nhà như chúng ta thường thấy, thì chúng ta cũng có thể sử dụng Tranh Phật để thờ thay cho Tượng Phật cũng rất tốt. Bởi vì trong ý nghĩa cổ xưa, chữ tượng Phật đều có ý nghĩa cả về tranh Phật và cả về tượng đắp bằng các vật liệu. Thường thì nếu điều kiện không gian trong gia đình không cho phép hoặc điều kiện kinh tế không cho phép thì chúng ta cũng nên thỉnh một bức tranh Phật Thích Ca để thờ, như thế luôn luôn có thể hàng ngày nhìn vào hình tượng của Ngài mà bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ và hướng đến tu hành giải thoát.

Lưu ý khi chọn tranh ảnh Phật Thích Ca để treo

Chỉ có điều bạn cần phải hết sức lưu ý khi thỉnh tranh Phật nói chung và tranh Phật Bổn Sư Thích Ca nói riêng. Đó là, không nên thỉnh các bức tranh Phật mà chỉ vẽ đầu của Phật, vẽ nửa thân Phật hay vẽ biến tướng đi hình tướng của Phật, cái mà mọi người hiện nay gọi là mỹ thuật. Bởi vì, Phật là đấng Giác Ngộ, là bậc tôn quý, đức tướng của Ngài là trọn vẹn toàn thân, trang nghiêm, thanh tịnh, khiến cho người ngưòi nhìn vào đều khởi tâm kính ngưỡng. Do đó, Tranh Phật Thích Ca Phải đảm bảo được việc lột tả sự trang nghiêm thanh tịnh của Ngài. Đây là điều nhiều người thường mắc sai lầm, cho nên chúng ta cần phải tránh.

Bài liên quan